2) ตรวจจับการขับขี่โดยประมาท (Rash Driving) บนทางหลวงโดยใช้ Microcontroller

วัตถุประสงค์หลักของระบบนี้คือการพัฒนาตัวตรวจสอบความเร็วสำหรับทางหลวงโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ รวมทั้งแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่จราจรเกี่ยวกับการละเมิดความเร็ว เราสามารถทำให้วงจรทำงานได้จากระยะไกลเพื่อให้ได้ระบบควบคุมการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มเทคโนโลยีไร้สายขั้นสูงอื่น

3) การตรวจจับการขับขี่แบบไร้สาย

ระบบที่ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟ, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8051, รีเลย์, เซ็นเซอร์ความเร็ว, กริ่งและหลอดไฟที่จะตรวจสอบการขับขี่โดยประมาทหรือ Rash Driving โดยการคำนวณความเร็วของยานพาหนะโดยใช้เวลาในการเดินทางระหว่างจุดสองจุดที่ระยะห่างคงที่

Welcome To Suntec Technology

ซันเทค เทคโนโลยี เป็นผู้แทนจำหน่าย ติดตั้งทั้งระบบล่อสายฟ้า  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบตรวจจับความเร็ว

Where Safety & Security Come Together

Language

(662) 518 0680

บริษัท ซันเทค เทคโนโลยี จำกัด

(Suntec Technology Co., Ltd.)

หน้าที่ของระบบตรวจจับความเร็วยานพาหนะในการจัดการการจราจร​

ความเร็วของยานพาหนะเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดต่อการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร

สำหรับอุบัติเหตุทางจราจร เรื่องของการบาดเจ็บ ความรุนแรง และการเสียชีวิตนั้นล้วนได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยเสี่ยงอย่างความเร็วของยานพาหนะ โดยเฉพาะภายในตัวเมืองที่เกือบครึ่งของผู้ขับขี่ขับเกินลิมิตความเร็วที่กำหนดไว้ เมื่อการใช้รถใช้ถนนสิ่งที่ขาดไม่ได้ การควบคุมความเร็วจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง 

 

ความเร็วของยานพาหนะและการบังคับใช้กฏหมายความเร็วเป็นห้วใจหลักของการจัดการการจราจร

ทั้งสองต่างเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการจัดการการจราจร เนื่องจากระบบตรวจจับความเร็วยานพาหนะสามารถกำหนดได้ว่าความเร็วของยานพาหนะควรอยู่ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะที่กำหนดไว้ทั้งในด้านการใช้งาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 

6 องค์ประกอบหลักของระบบตรวจจับความเร็วยานพาหนะ

 

ปริมาณยานพาหนะ: นับว่าสำคัญมากต่อทั้งระบบขนส่งอัจฉริยะ (ITS) และการวิเคราะห์วิศวกรรมจราจร ระดับ ความเร็ว จำนวนคน ระยะเวลา ช่องว่าง และความแออัดล้วนแล้วแต่เป็นการทำงานพื้นฐานของการจัดการการจราจรและการวางแผนทางหลวง

 

ความเร็วของยานพาหนะ & การบังคับใช้กฏหมายความเร็ว: แอพพลิเคชั่นที่มีลักษณะคล้ายกับระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ตรวจสอบสภาพการจราจรมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มสูงขึ้นในด้านการตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพของถนน ผู้ให้บริการทางถนนจึงถูกขอให้รวบรวมและรายงานเกี่ยวกับสภาพการจราจรว่าเกิดขึ้นที่ใด นานเท่าไหร่ บ่อยแค่ไหน และมีความแออัดประมาณไหน

 

การนับยานพาหนะ: เป็นการวัดที่ใช้กันโดยทั่วไปและง่ายที่สุด ข้อมูลและข้อมูลของยานพาหนะที่นับสามารถรองรับการตรวจสอบการจราจรบนถนนได้

 

การจำแนกประเภทยานพาหนะ: การจำแนกยานพาหนะอัตโนมัติ (AVC) เป็นส่วนสำคัญของระบบเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETC) ทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากการนับปริมาณอย่างง่ายตรงที่ข้อมูลการรวบรวมปริมาณการรับส่งข้อมูลที่มีประเภทยานพาหนะสามารถจำแนกยานพาหนะ รวมถึงการจัดหมวดหมู่ในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้หลายประเภทได้อีกด้วย

 

การกำหนดจำนวนคน / ระยะเวลา / ช่องว่าง / ความแออัด: การกำหนดเป็นกุญแจสำคัญในการวิเคราะห์เส้นทางการจราจรที่มีอยู่และสร้างแนวคิดการจราจรใหม่

 

การนับนักปั่นจักรยาน: การตรวจจับจักรยานเป็นการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและยังวางแผนความจุโดยรวม รวมถึงปัญหาด้านความปลอดภัยในการจราจรในเมือง

 

ต่อไปนี้เป็น 3 วิธีตรวจจับความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวง

 

1) ตัวตรวจสอบความเร็วเพื่อตรวจจับการขับรถโดยใช้ตัวจับเวลา

ทุกวันนี้อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากการขับรถที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหานี้จะมีการใช้เครื่องมือตรวจสอบความเร็วเพื่อตรวจจับการขับรถบนทางหลวงโดยใช้ตัวจับเวลา วัตถุประสงค์หลักของวิธีนี้คือการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบความเร็วของทางหลวงซึ่งตรวจจับการขับรถบนทางหลวงและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่จราจรเมื่อเครื่องตรวจจับความเร็วพบว่ายานพาหนะละเมิดขีดจำกัดความเร็วที่กำหนดไว้บนทางหลวง

2020 Suntec Technology Company. All Right Reserved

โทรหาเรา:

(662) 518 0680